Koučovací modul

Koučovací modul Healy je speciálně navržen na formulování našich záměrů a  zvládání každodenních situací. Obsahuje 8 oblastí, ve kterých můžeme dosáhnout změn co se týká našeho záměru.

Prvním krokem je definování záměru. Healy vás provede procesem, ve kterém si budete moci jasně uvědomit, co přesně chcete dosáhnout. Například: “Chci být více komunikativní a zvládat každodenní situace s lehkostí.”

Poté zařízení analyzuje vaše energetické pole a identifikuje bloky nebo omezení, která vám brání dosáhnout vašeho cíle. Tyto bloky mohou být různé – od negativních přesvědčení a strachů, přes stagnující energii, až po fyzické problémy.

Nakonec zařízení využije své frekvence k “přepsání” těchto blokujících nebo omezujících programů. Proces je založen na principu rezonance – když je do systému vnášena frekvence, která je v souladu s požadovaným stavem, systém se začne této frekvenci přizpůsobovat.

Koučovací modul obsahují edice Healy : Healy Resonance Plus a Healy profesionál. Lze ho i na měsíc pronajmout za cca 30 euro.

List oblastí:

  • emocionální harmonie
  • kariéra
  • rodinné vztahy
  • peníze
  • cíle
  • osobní vztahy
  • potenciál
  • sebedůvěra
  • společenské vztahy
  • spiritualita